CATALÀ / CASTELLANO

PRESENTACIÓ


Les tècniques RYE, han estat portades a la pràctica per docents de diferents països del món des de fa més de trenta anys i l’objectiu de la formació TYE és proporcionar diverses estratègies adaptades del ioga i aplicables a l’entorn escolar, extraescolar i familiar.

Els exercicis de ioga a l’educació són petites pràctiques pedagògiques que es poden realitzar en qualsevol context educatiu i que acompanyen l’alumnat en el seu creixement integral. D’aquesta manera, el ioga s’adapta a les necessitats educatives actuals d’una manera respectuosa i eficaç.

Les estratègies perquè la relació entre l’alumnat i el professorat pugui ser empatica i assertiva són bona part dels continguts d’aquesta formació així com també eines que afavoreixen l’equilibri de la salut i del benestar en el docent.

Les Tècniques de Ioga a l’Educació ofereixen eines per créixer en les capacitats d’aprenentatge, la concentració, la relaxació, les habilitats socials i l’atenció, és a dir, per créixer de manera holistica.

 

Què és el RYE?

El RYE és una associació fundada per educadors i educadores i les seves sigles volen dir “Recherche sur le Yoga dans l’Éducation”. Des de la seva creació el 1978 s’ha expandit a nivell internacional i té seus arreu del món.

Va néixer d’un creuament entre el ioga mil.lenari i l’educació nacional francesa i la seva existència respon a una necessitat col.lectiva i introdueix tècniques per al benestar que tenen en compte la interrelació entre la ment i el cos.

Per afavorir l’atenció i la concentració, els docents formats en les tècniques del RYE introdueixen a les seves classes petites sessions de ioga adaptat al context escolar. Els nens i nenes, adolescents i joves poden aprendre a relaxar-se, a concentrar-se, a estimular la pròpia energia quan estan cansats i a calmar-se quan estan neguitosos. Els exercicis s’adapten a totes les activitats de la vida i al currículum proposat per la LOGSE des de la llar d’infants fins a la universitat, amb un respecte absolut cap a qualsevol creença, ideologia o filosofia.

És interessant constatar aquest que els treballs i exercicis es basen en una adaptació i actualització de les 6 primeres etapes de l’Escala de Patanjali, que es resumeix així:

1. Viure junts: la relació amb un mateix i amb els altres.
2. La neteja personal: eliminar toxines i pensaments negatius.
3. Rectifiquem l’esquena : atenció i rehabilitació de la postura corporal.
4. Respirar correctament: prendre consciència de la respiració.
5. Relaxació: calmar les emocions.
6. Concentrar-se: aprendre a aprendre.

El ioga mil·lenari i ofereix una possibilitat d’obertura i creixement holístic dins la realitat educativa actual.

La seu d’aquesta organització a Espanya i Catalunya és a Barcelona on s’organitzen activitats i formació.

Per a més informació sobre el RYE al nostre país podeu consultar el blog:
http://eliogaaleducacio.blogspot.com

Estructura de la formació: 2 cicles. Cicle iniciació i cicle d’aprofundiment.

Certificació / Titulació: Tots els nostres cursos estan supeditats a ésser reconeguts anualment com a part de la “Formació permanent del professorat” per la Generalitat de Catalunya (sempre que els cursos i els alumnes s’ajustin a la normativa vigent de la Generalitat).

Condicions de pagament:

- 1 seminari: 160 €
- 4 seminaris: 640 €
- Reducció de 40 € si es paga la formació completa a l’ inici del curs
- Paga i senyal de 60 € per reservar plaça
- PLACES LIMITADES

Grup de formadors: Totes membres del Grup de Treball “El ioga a l’educació” de l’ICE de la UAB i formadores del RYE.

M. Teresa Lladó Esclusa
Professora d’ESO, especialitat de francès.

Dolors García Devesa
Mestra d’Educació Infantil.
Professora de ioga.